Služby

Koučování

speciálně vedený rozhovor orientovaný na řešení problémů, umožňuje rychleji dojít k cíli při využití vlastních zdrojů (možností), které člověk nevyužívá, často ani neví, že je v sobě má.

Pomáhá překonávat vnitřní bariéry v sobě, vede klienta k nalezení vlastního řešení, nabízí odvahu ke změně, umožńuje vymanit se ze smyček a zacyklení vnitřního rozhovoru sám se sebou.

Systemický rozhovor

Pomáhající systemický rozhovor (místo terapie). Vhodný zejména při potřebě zorientovat se v daném problému a nalézt jeho optimální řešení.

Umožňuje zjistit dané souvislosti, vlivy, vyznat se a porozumět.

Pomáhá získat tolik potřebný nadhled v konkrétních situacích a problémech, které klient právě řeší.Co je systemika a systemický přístup

Systemický přístup, zkráceně systemika je profesní a filosofický přístup, který vychází z filosofie konstruktivismu (zjednodušeně – svět je tvořen našimi představami o něm, každý z nás má jinou a je třeba to vědět, respektovat a přímo s tím pracovat).

Systemika má svoji propracovanou metodiku. Obsahuje nástroje ke komunikaci, sebereflexi, vědomé práci na svém potenciálu. V neposlední řadě pracuje se systémovými teoriemi, což velmi zjednodušeně znamená, že respektuje člověka, rodinu, tým i společnost jako systém a jeho fungování se všemi zákonitostmi.

Tyto pohledy nám pak pomáhají vidět věci, které se v systémech dějí, z nadhledu. Pomáhá pochopit, že každý z nás jsme právoplatným článkem systému, který může jakýkoli systém ovlivnit, ale pouze a jedině přes sebe, tedy přes pochopení sebe samotných, to, jak fungujeme a jak přemýšlíme.

Jak pracuji

Pracuji v souladu se systemickým přístupem, kladu klientovi konstruktivní otázky, na které klient zpravidla nezná odpověď. Jsou pro něho objevné, musí nad odpověďmi přemýšlet , čímž získává nadhled, nový úhel pohledu, zjišťuje vazby, které dříve nevnímal….

Pracuji ve stylu „ neotvírej, co není otevřené“ - tedy netlačím klienta do „bolavých“ míst nevyřešených záležitostí z minulosti (křivdy, bolesti, příkoří, špatné zkušenosti a vzpomínky) – pokud si o to sám neřekne.

Co umím a nabízím:

Co neumím a nenabízím: