Profil

Proč to dělám:

Směřuji k tomu, aby mi práce byla koníčkem.

Věřím, že mé životní naplnění se dostaví, pokud své znalosti, schopnosti a dovednosti vložím do takového záměru, který významnou měrou pozitivně ovlivní životy ostatních.

Tuto práci vnímám jako smysluplnou a uspokojuje mě. Jsem člověk orientovaný na řešení problému.Co mi v životě pomáhá:

Umím rozpoznat při běžné komunikaci, co právě probíhá na úrovni vyššího psychologického principu.

Tedy, kdy mě komunikační partner pomáhá, kdy mě manipuluje, kontroluje, hodnotí a stejně tak já jeho.

Toto uvědomění je mi velmi užitečné v prožívání, kdy vím, co se se mnou děje a jak různě s tím mohu dále naložit.

Moje vize:

Být užitečná jednotlivcům při hledání sebe sama, svých potřeb a cílů. Doprovázet klienta na cestě za sebepoznáním a naplňování jeho cílů.


Podílet se na zavádění změnových projektů ve firmách a organizacích. Realizovat nové přístupy v řízení organizací, vedení lidí a zavádění systémových změn ve firmách.Mé životní hodnoty:

svoboda - láska - sounáležitost